Capacitat visuoespaial: jocs de construcció

La capacitat visuoespaial és l’habilitat per representar, analitzar i manipular objectes mentalment, ja sigui en dos o tres dimensions. Gràcies a aquesta capacitat tenim consciència de la nostra posició a l’espai en relació amb altres objecte.

Aquesta capacitat ens permet calcular la distància entre objectes (xutar la pilota a la porteria o agafar el llapis i deixar-lo dins l’estoig), imaginar nous espais (com és la casa d’un amic per dins) o girar objectes mentalment (veure un cotxe i imaginar-se com serà per l’altre costat).

A la Botiga trobareu el material “Construcció de cubs” per treballar la capacitat visuoespaial, l’atenció sostinguda i les funcions executives. Es tracta de 48 exercicis amb 3 nivells de dificultat.

A continuació us proposo dos exercicis fàcils de fer a casa per treballar la capacitat visuoespaial. Segur que amb aquestes idees podeu inventar la tira d’exercicis per seguir treballant!

Exercici 1: construcció de figures

L’exercici consisteix en retallar les 13 peces o pintar-les, com he fet jo, en un tros de cartró. A continuació, s’han de col·locar les peces correctament fins a completar la figura. Us podeu inventar totes les figures que vulgueu!.

Clikeu aquí per descarregar el material!

Exercici 2: construcció de triangles

Cal retallar els 20 triangles, o pintar-los en una cartolina o cartró com he fet jo, i construir correctament les figures que es proposen.

Clikeu aquí per descarregar el material!

Exercici 3: construcció amb taps

Agafeu els taps de les ampolles d’aigua que tingueu per casa i descarregue-vos el següent material. Tenint en compte el punt de vista, col·loqueu cada tap al segu lloc.

Clikeu aquí per descarregar el material!

linia- casa separadora

Capacidad visoespacial: juegos de construcción

La capacidad visuoespacial es la habilidad para representar, analizar y manipular objetos mentalmente, ya sea en dos o tres dimensiones. Gracias a esta capacidad tenemos conciencia de nuestra posición en el espacio en relación con otros objetos.

Esta capacidad nos permite calcular la distancia entre objetos chutar la pelota a la portería o coger el lápiz y dejarlo dentro del estuche), imaginar nuevos espacios cómo es la casa de un amigo por dentro) o girar objetos mentalmente ver un coche e imaginar cómo será por el otro lado).

En la Tienda encontraréis el material “Construcción de cubos” para trabajar la capacidad visoespacial, la atención sostenida y las funciones ejecutivas. Se trata de 48 ejercicios con 3 niveles de dificultad.

A continuación os propongo ejercicios fáciles de hacer en casa para trabajar la capacidad visoespacial. ¡Seguro que con estas ideas podéis inventar un montón más para seguir trabajando!.

Ejercicio 1: construcción de figuras

El ejercicio consiste en recortar las 13 piezas o pintarlas, como he hecho yo, en un trozo de cartón. A continuación, se han de colocar las piezas correctamente hasta completar la figura. ¡Os podéis inventar figuras nuevas!

¡Clikad aquí para descargar le material!

Ejercicio 2: construcción de triángulos

Se tienen que recortar los 20 triángulos, o pintarlos en una cartulina o cartón como he hecho yo, y construir correctamente las figuras que se proponen.

¡Clikad aquí para descargar le material!

Ejercicio 3: construcción con tapones

Coged los tapones de las botellas de agua que tengáis por casa y descargaros el siguiente material. Teniendo en cuenta el punto de vista, colocad cada tapón en su sitio. 

¡Clikad aquí para descargar le material!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *