Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Operacions matemàtiques i càlcul mental

Les taules de multiplicar, l’abecedari, les preposicions…tots sabem que ha d’anar de memòria i fa una mica de mandra estudiar-s’ho però un cop après, no s’oblida, sempre i quan s’hagi entès prèviament!

En aquesta publicació us porto diferents activitats per reforçar les operacions matemàtiques (sumes, restes, multiplicacions i divisions) i el càlcul mental. Estan pensades per a nens de Cicle mitjà i superior de Primària, és a dir, nens d’entre 7-10 anys aproximadament. A mesura que vagin practicant, guanyaran agilitat i confiança en ells mateixos.

Són activitats que es poden adaptar als diferents nivells de cada nen però un adult haurà de supervisar si s’està fent correctament, ja que no permeten l’autoavaluació.

Resultat d'imatges de dibujo operaciones matemáticas

A la Botiga trobareu el material «Sèries i seqüències» per treballar la lògica, el raonament abstracte i l’atenció sostinguda. Es tracta de 235 exercicis.

Primer de tot, un breu recordatori de quan es van assolint certs coneixements, tot i que cada nen porta el seu propi ritme:

 • 3 anys – reconèixer els  números.
 • 4 anys – endreçar números, aprendre a comptar i a reconèixer figures geomètriques.
 • 5 anys – sumes i restes senzilles i aprendre el concepte d’hora.
 • 6 anys – reconèixer figures geomètriques més complexes.
 • 7-8 anys – aprendre les taules de multiplicar.
 • 9-10 anys – aprendre les divisions.
 • 11 anys – aprendre les fraccions.

Roda d’operacions matemàtiques

Aquest material permet practicar les sumes, restes, multiplicacions i divisions i també el càlcul mental, ja que han de fer les operacions de cap, sense anotacions. Això els permetrà adquirir fluïdesa i eficàcia en la resolució de problemes matemàtics. Es tracta de que el nen vagi girant les rodes fins trobar els números amb els quals vol operar.

Fent clic aquí us podreu descarregar el material per poder crear la vostre pròpia roda d’operacions.

Material:

 • Estisores
 • Cola de barra
 • Rotllo de paper de cuina reciclat.
20200123_083102

Taules de multiplicar

He creat aquesta activitat només per treballar les taules de multiplicar perquè generen moltes dificultats habitualment. Es tracta d’anar omplint la quadrícula amb el resultat corresponent, ja sigui escrivint o enganxant el retallable.

Una manera entretinguda de multiplicar sense utilitzar llapis i paper, tot fent càlcul mental!

Fent clic aquí us podreu descarregar el material!

taules multiplicar 1
taules de multiplicar 2

Ah! Proposeu als vostres fills que s’estudiïn les taules de multiplicar com si estiguessin cantant, la música ajuda a memoritzar i recordar els conceptes!


Els números

Segur que molts de vosaltres guardeu els taps de les ampolles i podeu fer aquestes 4 activitats per treballar els números de 4 maneres diferents.

La primera pàgina sí l’haureu d’imprimir per enganxar els números als taps, però la resta no cal. Podeu col·locar els taps a sobre la Tableta per fer les activitats.

Fent clic aquí us podreu descarregar el material!

El dia a dia

La millor manera de practicar les operacions matemàtiques és en el dia a dia, sobretot quan aneu al supermercat, per a que comprenguin la importància d’aquest coneixement.

Per exemple, podeu fer preguntes de l’estil:

 • Quant he de pagar per 2 pomes si cadascuna costa 0,50 cèntims?
 • Si pago amb un bitllet de 50€, quant m’han de tornar de canvi?
 • Pesa la fruita fins arribar a 1kg.
 • Segons les ofertes d’oli, quina he d’agafar per estalviar-me diners?
 • Si compro un pac de 6 iogurts a 7,50€, quan val cada unitat?
 • Compta les peces de fruita que portem.
 • Quant costaria comprar 6 capses de galetes i 3 de magdalenes?
linia- casa separadora

Operaciones matemáticas y cálculo mental

Las tablas de multiplicar, el abecedario, las preposiciones…todos sabemos que han de ir de memoria y da un poco de pereza estudiarlo pero una vez aprendido, no se olvida, siempre y cuando se haya entendido previamente.

En esta publicación os traigo diferentes actividades para reforzar las operaciones matemáticas (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones) y el cálculo mental. Están pensadas para niños de Ciclo medio y superior de Primaria, es decir, niños de entre 7-10 años aproximadamente. A medida que vayan practicando, ganarán agilidad y confianza en ellos mismos.

Son actividades que se pueden adaptar a los diferentes niveles de cada niño pero un adulto deberá de supervisar si se está haciendo correctamente, ya que no permiten la autoevaluación.

Resultat d'imatges de dibujo operaciones matemáticas

En la Tienda encontraréis el material «Series y secuencias» para trabajar la lógica, el razonamiento abstracto y la atención sostenida. Se trata de 235 ejercicios.

Primero de todo, un breve recordatorio de cuándo se van adquiriendo ciertos conocimientos, aunque cada niño lleva su propio ritmo:

 • 3 años – reconocimiento de números
 • 4 años – ordenar números, aprender a contar y a reconocer figuras geométricas.
 • 5 años – sumas y restas sencillas y aprender el concepto de la hora.
 • 6 años – reconocer figuras geométricas más complejas.
 • 7-8 años – aprender las tablas de multiplicar.
 • 9-10 años – aprender las divisiones.
 • 11 años – aprender las fracciones.

Rueda de operaciones matemáticas 

Este material permite practicar las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y también el cálculo mental, ya que han de hacer las operaciones de cabeza, sin anotaciones. Esto les permitirá adquirir fluidez y eficacia en la resolución de problemas matemáticos. Se trata de que el niño vaya girando las ruedas hasta encontrar los números con los cuales quiere operar.

Haciendo clic aquí os podréis descargar el material para poder crear vuestra propia rueda.

Material:

 • Tijeras
 • Cola de barra
 • Rollo de papel de cocina reciclado.

20200123_083102


Tablas de multiplicar

He creado esta actividad sólo para trabajar las tablas de multiplicar ya que generan muchas dificultades. Se trata de ir rellenando la cuadrícula con el resultado correspondiente, ya sea escribiendo o enganchando el recortable.

Una manera entretenida de multiplicar sin utilizar lápiz y papel, siempre haciendo cálculo mental.

¡Haciendo clic aquí os podréis descargar el material!

taules multiplicar 1
taules de multiplicar 2

¡Ah!Proponed a vuestros hijos que se estudien las tablas de multiplicar como si estuvieran cantando, la música ayuda a memorizar y recordar los conceptos.


Los números

Seguro que muchos de vosotros guardáis los tapones de las botellas y podéis hacer estas 4 actividades para trabajar los números de 4 maneras distintas.

La primera página sí la tendréis que imprimir para enganchar los números en los tapones, pero el resto no hace falta. Podéis colocar los tapones encima de la Tablet para hacer las actividades.

¡Haciendo clic aquí os podréis descargar el material!


El día a día

La mejor manera de practicar las operaciones matemáticas es en el día a día, sobretodo cuando vais al supermercado, para que comprendan la importancia de este conocimiento.

Por ejemplo, podéis hacer preguntas del estilo:

 • ¿Cuánto he de pagar por 2 manzanas si cada uno cuesta 0,50 céntimos?
 • Si pago con un billete de 50€, ¿Cuánto me han de devolver de cambio?
 • Pesa la fruta hasta llegar a un 1kg.
 • Según las ofertas de aceite, ¿cuál he de coger para ahorrarme dinero?
 • Si compro un pac de 6 iogurts a 7,50€, ¿cuánto cuesta cada unidad?
 • Cuenta las piezas de fruta que llevamos.
 • ¿Cuánto costaría comprar 6 cajas de galletas y 3 de magdalenas?