15 activitats de butxaca

En aquesta publicació us presento 15 activitats que poden fer els vostres fills en situacions d’avorriment com: el moment de sobretaula en un restaurant, a la cua del metge, viatjant en tren, una tarda de diumenge…

Són activitats que requereixen poc material i es poden portar amunt i avall, és a dir: activitats de butxaca!

L’objectiu és que aprenguin a jugar sols o en equip, utilitzant el material que es tingui a l’abast i evitar així, l’ús excessiu de mòbils i tabletes, que a vegades és el recurs més fàcil.

Resultado de imagen de dibujo cartas

1. Puzles amb pals de fusta

Enganxa uns quants pals de fusta (els vaig comprar en un  «Todo a 100») amb celo i per l’altre costat fes un dibuix. Un cop fet, desenganxa els pals i barrege’ls. Ets capaç de fer el puzle? Estaràs treballant la capacitat visuo-espaial.

pals de fusta

2. Ditades

Taca’t un dit amb tinta i fes ditades en un foli. A continuació pots crear cares, ninos, insectes…tot el que et vingui al cap!

ditades

3. Tres en ratlla

Dibuixa dues línies en vertical i dues en horitzontal per poder iniciar el joc. Haureu de ser mínim dos jugadors: un serà les creus i l’altre els cercles. L’objectiu és aconseguir dibuixar tres creus o tres cercles en línia per fer «Tres en ratlla!».

tres en ratlla

4. El ahorcado

En aquest joc haureu de ser mínim dos jugadors. Un haurà de pensar una paraula i l’altre endevinar-la. Qui endevina la paraula ha d’anar dient lletres (tant consonants com vocals) fins tenir tota la paraula. Cada cop que es diu una lletra que no hi és, es va construint el nino fins que queda penjat i s’acaba el joc. Preparats per treballar vocabulari?

ahorcado

5. Capses de soroll

Aquestes capses tenen molts anys però encara es poden comprar a botigues com el Tiger. Es tracta de tenir molta paciència i ficar la o les bola/es en el seu lloc.

cubs de joc

6. Dibuixar a les estovalles

Si les estovalles són de paper, és la teva oportunitat per deixar volar la creativitat i l’expressió artística fent la tira de dibuixos. Però ves en compte no pintis les estovalles de tela!

dibuix mantel

7. Cares amb la mà

Agafa unes ceres (retoladors no els recomano que costa molt de netejar), pensa quina cara vols dibuixar, tanca ben fort la mà i ja pots dibuixar.  Que parla la teva mà? Activa la teva creativitat!

cares amb la mà

8. Partit de futbol amb pa

Agafa les molles de pa que hagin sobrat i fes una pilota. Assegura’t de que has apretat bé la pilota perquè sinó es desmuntarà. Crea una porteria amb dues copes i ja pots començar el partit de futbol xutant amb els dits. Recorda no enviar gaire lluny la pilota! Estaràs treballant la motricitat fina en tot moment.

futbol

9. Sopa de lletres i Sudoku

Si el que t’apassiona són els números i les lletres i tens més de 7 anys, aquests jocs són per a tu, crec que no calen explicacions. Treballaràs la concentració i l’agilitat mental.

Resultado de imagen de sudokus i sopa de lletres
Foto extreta d’internet

10. Cartes

Lo bo de les cartes és que amb una sola baralla Espanyola es poden jugar a molts jocs: el burro, la brisca, el cinquillo, la mona, el solitari…

Resultat d'imatges de baraja española
Foto extreta d’internet

11. Quatre sabaters o comecocos

Un joc que passa de generació en generació i s’adapta a totes les èpoques. Segueix els passos indicats a les imatges i un cop fet, pensa quin serà el seu contingut. Jo he pintat cada pestanya d’un color i a l’interior he escrit un menjar que serà el que s’haurà de fer per sopar. Es necessiten dos jugadors i es juga així:

 1. Demanes que diguin un número.
 2. Obres i tanques en els dos sentits, tants cops com el número dit.
 3. El comecocos queda obert per un costat i s’ha de triar una de les quatre cares que es veuen.
 4. Aixeques la pestanya i llegeixes el que hi ha a l’interior.
comecocos 1
Pista: si teniu un foli rectangular i voleu fer un quadrat perfecte, només cal que agafeu una de les puntes, la doblegueu d’aquesta manera i retalleu la part sobrant.

Passos a seguir:

comecocos 2

El resultat:

comecocos 3

12. Figures de cordes (o string-figures)

Aquest joc té la tira d’anys i diuen que prové de l’extrem orient. Estic segura que molts de vosaltres ja heu jugat. Es tracta d’agafar una corda elàstica i lligar-la per formar un 0. Es pot jugar sol o en parella. Donat que hi ha moltes maneres de jugar, aquí deixo un vídeo-tutorial. Treballareu la memòria a l’haver de recordar els passos i la motricitat fina.

Imatge relacionada
Foto extreta d’internet

Feu clik aquí per veure el vídeo!

13. Joc de tancar quadrats

Per fer aquesta activitat necessitaràs un foli quadriculat o unes estovalles de paper com les meves. Haureu de jugar dos jugadors o més i es tracta de que aneu fent ratlles, per torns, amb l’objectiu de tancar el quadrat i fer una creu a l’interior o pintar-lo. Qui faci més creus ha guanyat.

quadrats mantel

En cas d’utilitzar un foli quadriculat, primer de tot haureu de fer un quadrat per delimitar la zona de joc.

Imatge relacionada
Foto extreta del blog «Viviendo con superdotados»

14. Dominó

Un joc de taula conegut, fàcil de portar i molt entretingut. Es pot jugar individualment, en parella o més gent. Cal ajuntar les fitxes que tenen el mateix número i guanya qui es queda sense fitxes abans.

domino

15. Mikado o palets xinesos

Joc de destresa on cal anar traient els palets amb molta cura ja que la resta no es poden moure. Un cop s’han tret tots els pals, cal sumar la puntuació de cadascun en funció del color de les ratlles.

palillos

 • Verd en espiral: 20 punts
 • Blau-vermell-blau: 10 punts
 • Vermell-blau-vermell-blau-vermell: 5 punts
 • Vermell-groc-blau: 3 punts
 • Vermell-blau: 2 punts

.

linia- casa separadora

.

15 actividades de bolsillo

 

En esta publicación os presento 15 actividades que pueden hacer vuestros hijos en situaciones de aburrimiento como: el momento de sobremesa en un restaurante, en la cola del médico, viajando en tren, una tarde de domingo…

Son actividades que requieren poco material y se pueden llevar arriba y abajo, es decir: ¡actividades de bolsillo!

El objetivo es que aprendan a jugar solos o en equipo, utilizando el material que se tenga y evitar así, el uso excesivo de móviles y tablets, que a veces es el recurso más fácil.

Resultado de imagen de dibujo cartas

1. Puzles con palos de madera

Pega unos cuantos palos de madera (yo los compré en un «Todo a 100») con celo y por el otro lado haz un dibujo. Una vez hecho, despega los palos y mézclalos. ¿Eres capaz de hacer el puzle? Estarás trabajando la capacidad visuo-espacial.

pals de fusta

2. Animales con huellas

Mánchate un dedo con tinta y marca la huella en un papel. A continuación puedes crear caras, niños, insectos…¡todo lo que te venga a la cabeza!

ditades

3. Tres en raya

Dibuja dos líneas en vertical y dos en horizontal para poder iniciar el juego. Tendréis que ser mínimo dos jugadores: uno será las cruces y el otro los círculos. El objetivo es conseguir dibujar tres cruces o tres círculos en línea para hacer «Tres en raya».

tres en ratlla

4. El ahorcado

En este juego tendréis que ser mínimo dos jugadores. Uno tendrá que pensar una palabra y el otro acertarla. Quien ha de acertar la palabra ha de ir diciendo letras (tanto consonantes como vocales) hasta tener toda la palabra. Cada vez que se dice una letra que no está, se va construyendo el muñeco hasta que queda colgado y se acaba el juego. ¿Preparados para trabajar vocabulario?

ahorcado

5. Cajas de sonido

Estas cajas tienen muchos años pero aún se pueden comprar en tiendas como el Tiger. Se trata de tener mucha paciencia y meter la o las bolas en su sitio.

cubs de joc

6. Dibujar en el mantel

Si el mantel es de papel, es tu oportunidad para dejar volar la creatividad y expresión artística haciendo la tira de dibujos. ¡Pero ves con cuidado no pintes el mantel de tela!

dibuix mantel

7. Caras con la mano

Coge unas ceras (no recomiendo rotuladores porque cuestan mucho de limpiar), piensa qué cara quieres dibujar, cierra bien fuerte la mano y ya puedes empezar. ¿Tu mano habla? ¡Activa tu creatividad!

cares amb la mà

8. Partido de fútbol con pan

Coge las migas de pan que haya sobrado y haz una pelota. Asegúrate de que has apretado bien la pelota porque sino se desmontará. Crea una portería con dos copas y ya puedes empezar el partido de fútbol chutando con los dedos. ¡Recuerda no enviar muy lejos la pelota! Estarás trabajando la motricidad fina en todo momento.

futbol

9. Sopa de letras y Sudoku

Si lo que te apasiona son los números y las letras y tienes más de 7 años, estos juegos son para ti, creo que no hacen falta explicaciones. Trabajarás la concentración y la agilidad mental.

Resultado de imagen de sudokus i sopa de lletres
Foto sacada de Internet

10. Cartas

Lo bueno de las cartas es que con una sola bajara Española se puede jugar a muchos juegos: el burro, la brisca, el cinquillo, la mona, el solitario…

Resultat d'imatges de baraja española
Foto sacada de Internet

11. Comecocos

Un juego que pasa de generación en generación y se adapta a todas las épocas. Sigue los pasos indicados en las imágenes y una vez hecho, piensa cuál será el contenido. Yo he pintado cada pestaña de un color y en el interior he escrito una comida que será lo que se tendrá que preparar para la cena. Se necesitan dos jugadores y se juega así:

 1. Pides que digan un número.
 2. Abres y cierras en los dos sentidos, tantas veces como el número dicho.
 3. El comecocos queda abierto por un lado y se ha de escoger una de las cuatro caras que se ven.
 4. Levantas la pestaña y lees lo que hay escrito en el interior.

Pista: si tenéis una hoja rectangular y queréis hacer un cuadrado perfecto, sólo tenéis que coger una de las puntas, doblarla de esta manera y recortar la parte sobrante.

comecocos 1

Pasos a seguir:

comecocos 2

El resultado:

comecocos 3

12. Figuras de cuerdas (o string-figures)

Este juego tiene la tira de años y dicen que proviene de oriente. Estoy segura que muchos de vosotros habéis jugado. Se trata de coger una cuerda elástica y ligarla para formar un 0. Se puede jugar solo o en pareja. Dado que hay muchas maneras de jugar, aquí os dejo un vídeo-tutorial. Trabajaréis la memoria al haber de recordar los pasos y la motricidad fina.

Imatge relacionada
Foto sacada de Internet

¡Clica aquí para ver el vídeo!

13. Juego de cerrar cuadrados

Para hacer esta actividad necesitarás una hoja cuadriculada o un mantel de papel como el mío. Tendréis que jugar dos personas o más y se trata de que vayáis haciendo rallas, por turnos, con el objetivo de cerrar el cuadrado y hacer una cruz en el interior o pintarlo. Quien haga más cruces, gana.

quadrats mantel

En caso de utilizar un papel cuadriculado, primero de todo tendréis que hacer un cuadrado para delimitar la zona de juego.

Imatge relacionada
Foto sacada del blog «Viviendo con superdotados»

14. Dominó

Un juego de mesa conocido, fácil de llevar y muy entretenido. Se puede jugar individualmente, en pareja o más gente. Se han de juntar las fichas que tienen el mismo número y gana quien se queda sin fichas antes.

domino

15. Mikado o palos chinos

Juego de destreza donde se han de ir sacado palos con mucho cuidado ya que los demás no se pueden mover. Una vez se han sacado todos, se suma la puntuación de cada palo en función del color de las rallas.

palillos

 • Verde en espiral: 20 puntos
 • Azúl-rojo-azúl: 10 puntos
 • Rojo-azul-rojo-azul-rojo: 5 puntos
 • Rojo-amarillo-azul: 3 puntos
 • Rojo-azul: 2 puntos

 

.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *