Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Talent Show durant la infància

Lluvia de estrellas, Pequeños Gigantes, Eurojunior, La Voz Kids, Master Chef Junior, … què implica psicològicament pels nens concursar en un Talent Show? Com poden gestionar la fama o el fracàs? Com es pot compaginar amb l’escola i el dia a dia?

                                         Resultado de imagen de la voz kids       Resultado de imagen de master chef junior       Resultado de imagen de lluvia de estrellas tv1

La participació  dels infants en aquest tipus de concurs televisiu pot ser tota una experiència d’aprenentatge i de creixement. Però tot depèn de com es gestioni a nivell familiar i  entorn més proper i de l’organització del concurs.


 Com gestionar aquesta situació des de casa?

No forçar al nen a participar en un concurs que només agradi als pares. Ha de sortir d’ell voler concursar.

Explicar en què consistirà el concurs i ajustar les expectatives.

Acompanyar-lo durant tot el procés i que es senti recolzat pels pares.

Respectar les hores dedicades a l’escola, als deures i a l’estudi.

Cuidar les hores de son i la higiene alimentària.

Durant el concurs, valorar l’impacte emocional que té la TV en l’infant.

Considerar el concurs com una activitat lúdica i no com una obligació on anar a guanyar i competir. Ha de prevaldre la felicitat de l’infant.


Com gestionar aquesta situació des de l’organització del concurs?

 • Afavorir la igualtat entre els concursants.
 • Comunicar amb tacte i respecte les valoracions del jurat.
 • Potenciar l’aprenentatge i reconèixer l’evolució i la millora.
 • Convidar als pares i familiars a formar part del concurs.
 • Crear un pla d’acollida i adaptació per conciliar la vida personal amb el concurs.
 • Ajudar a gestionar la pressió i els nervis.

Aspectes positius del Talent Show

 • Potencia i reforça el talent de l’infant.
 • Reafirma l’autoestima i la seguretat.
 • Reforça el valor del treball i el sacrifici.
 • És una oportunitat per conèixer nous entorns socials i treballar les habilitats socials.
 • Rep la confiança i el suport dels pares.
 • Aprèn a gestionar noves situacions i a experimentar noves sensacions.
 • Dóna resposta a la curiositat i l’intriga que genera sortir de l’àrea de confort.

Aspectes negatius del Talent Show

 • Pot generar falses expectatives i desil·lusions.
 • La pressió per competir i guanyar pot derivar en nervis, somatitzacions i frustració.
 • El resultat del concurs pot ser tant guanyar com perdre.
 • Implica molta dedicació emocional, psicològica i de temps i cal compaginar-ho amb l’escola i la família.

logo casa

Aquí us deixo un petit qüestionari  que he fet per a que els infants avaluïn com està sent de satisfactòria aquesta experiència. Però també us el deixo en format PDF, clikeu aquí: Qüestionari Talent Show

Qüestionari Talent Show

k

linia- casa separadora

k

Talent Show durante la infancia

Lluvia de estrellas, Pequeños Gigantes, Eurojunior, La Voz Kids, Master Chef Junior,… ¿Qué implica psicológicamente para los niños concursar en un Talent Show? ¿Cómo podemos gestionar la fama o el fracaso? ¿Cómo se puede compaginar con la escuela y el día a día?

                                         Resultado de imagen de la voz kids       Resultado de imagen de master chef junior       Resultado de imagen de lluvia de estrellas tv1

La participación de los niños en este tipo de concursos televisivos puede ser toda una experiencia de aprendizaje y de crecimiento. Pero todo depende de cómo se gestione a nivel familiar y entorno más cercano y de la organización del concurso.


 ¿Cómo gestionar esta situación desde casa?

No forzar al niño a participar en un concurso que sólo guste a los padres. Ha de salir de él el querer concursar.

Explicar en qué consistirá el concurso y ajustar las expectativas.

Acompañarlo durante todo el proceso y que se sienta apoyado por los padres.

Respetar las horas dedicadas a la escuela, a los deberes y al estudio.

Cuidar las horas de sueño y la higiene alimentaria.

Durante el concurso, valorar el impacto emocional que tiene la TV en el niño.

Considerar el concurso como una actividad lúdica y no como una obligación dónde ir a ganar y competir. Ha de prevalecer la felicidad del niño.


¿Cómo gestionar esta situación desde la organización del concurso?

 • Favorecer la igualdad entre concursantes.
 • Comunicar con tacto y respeto las valoraciones del jurado.
 • Potenciar el aprendizaje y reconocer la evolución y mejora.
 • Invitar a los padres y familiares a formar parte del concurso.
 • Crear un plan de acogida y adaptación para conciliar la vida personal con el concurso.
 • Ayudar a gestionar la presión y los nervios.

Aspectos positivos del Talent Show

 • Potencia y refuerza el talento del niño.
 • Reafirma la autoestima y la seguridad.
 • Refuerza el valor del trabajo y el sacrificio.
 • Es una oportunidad para conocer nuevos entornos sociales y trabaja las habilidades sociales.
 • Recibe la confianza y el soporte de los padres.
 • Aprende a gestionar nuevas situaciones y a experimentar nuevas sensaciones.
 • Da respuesta a la curiosidad y la intriga que genera salir del área de confort.

Aspectos negativos del Talent Show

 • Puede generar falsas expectativas y desilusiones.
 • La presión por competir y ganar puede derivar en nervios, somatizaciones y frustración.
 • El resultado del concurso puede ser tanto ganar como perder.
 • Implica mucha dedicación emocional, psicológica y de tiempo, y se ha de compaginar con la escuela y la familia.

logo casa

Aquí os dejo un pequeño cuestionario que he hecho para que los niños evalúen como está siendo de satisfactoria esta experiencia. Pero también os lo dejo en formato PDF, podéis clikar aquí: Cuestionario Talent Show

Cuestionario Talent Show