Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Estimulem els sentits dels nadons

El cervell es caracteritza per la coneguda «plasticitat cerebral«, la capacitat que té per recuperar-se, adaptar-se a l’entorn, a nous estímuls i imputs, sobretot, durant la primera infància. La que permet la regeneració neuronal i les noves connexions sinàptiques.

Els neuropsicòlegs centren les rehabilitacions en aquest terme, confiant en que el cervell superarà malalties i serà una esponja davant els nous coneixements.

En aquesta publicació proposo activitats variades per estimular els sentits i altres capacitats durant els primers mesos, per oferir als infants ambients que facilitin el seu desenvolupament, potenciant així, les seves habilitats i afavorint el creixement.

Aquí us deixo una imatge de com s’estructura els cervell i quines són les zones encarregades de cada sentit:sentits

0-6 mesos

 • Parlar-li al nadó: estimular l’audició dels nadons els ajuda a parlar abans. És important que els hi parlem des de petits, repetim els sons dels objectes metre se’ls ensenyem, els hi cantem i riguem. Cap als 4 mesos buscaran l’origen del so amb la mirada per veure què el produeix i cap als 6 mesos començaran a imitar amb vocalitzacions els sons dels adults.
 • Fer-li massatges: a través del contacte físic, els nadons, potencien el vincle afectiu amb els pares. Suaument els hi farem carícies i estarem estimulant el tacte i es relaxaran.
 • Tocar objectes: una altra manera d’estimular el tacte és tocant els materials u objectes que trobem per casa com la roba, la sorra de les plantes, el paper, el raspall de dents, les flors seques, els vidres de les finestres, els neumàtics de les rodes de la bici, les puntes dels llapis, l’escuma d’afaitar…vigileu que no s’ho fiquin a la boca!
 • Joguines de colors: dels 4 als 6 mesos els nadons comencen a discriminar els colors i a veure nítidament. Per estimular la vista podem utilitzar joguines de colors vius, els hi podem apropar i allunyar. També podem gesticular molt per tal de que puguin apreciar els diferents trets de les nostres expressions.
 • Mossegar joguines: l’aparició de les dents cap als 4-8 mesos pot generar malestar en els nadons. Podem aprofitar per a que mosseguin joguines de textures diferents, estimular la part vocal i alleujar el dolor.1

6-12 mesos

 • Tocar aliments: aquesta activitat la podeu fer abans, però jo la recomano cap als 6-8 mesos, quan es comença a introduir l’alimentació sòlida. Doneu l’oportunitat als nens de que toquin els diferents aliments que poden menjar o que menjaran. Així coneixeran les diferents textures, tindran una idea més elaborada de com és cada aliment i estaran estimulant el sentit del tacte, el visual, i si s’ho poden menjar, el del gust. Busqueu aliments de textures i sabors molt variats com: plàtan, kiwi, pebrot, farina, sal, Cola-Cao, taronges, fruits sec, ous, galetes… I quan siguin més grans, els hi podeu demanar que, amb el ulls tancats, identifiquin el que toquen.
 • Identificar sons: quan aneu de camí al parc, passejant pel carrer o en una cafeteria, podeu jugar a identificar sons i localitzar la font sonora. Alguns sons poden ser: la sirena d’una ambulància, un avió, la cafetera quan bull, un nen que crida, la frenada d’un cotxe, un ocell piular, un mòbil que sona… d’aquesta manera estarem ajudant al cervell a afinar l’oïda i a categoritzar els sons.  Però no serà fins els 2 anys quan els infants sàpiguen localitzar exactament els sons provinents de tots els angles.
 • Jugar davant el mirall: davant el mirall anirem movent els braços, farem ganyotes, ens tocarem la punta del nas i li demanarem a l’infant que ho repeteixi. Treballarem la motricitat, la coordinació i la percepció que té del seu propi cos. Quan els nadons són molt petits i els hi fem tocar-se la punta del nas, toquen el nas que veuen reflectit al mirall perquè no saben que són ells mateixos.

3

+1 any

 • Caminar descalços: quan ja comencin a donar els primers passos, els podem fer caminar sobre la gespa, la sorra de la platja o una catifa. Així estimularan el tacte de la planta dels peus, milloraran l’equilibri, la circulació i coneixeran el que són les pessigolles!
 • El joc del carretó: per treballar l’equilibri i la coordinació, agafarem a l’infant pels peus i deixarem que camini amb les mans, canviant la direcció del recorregut i la velocitat. També podem lligar una corda elàstica a dos arbres i ajudar al nen a que camini per ella intentant aguantar l’equilibri.
 • Ensumar flors: els nadons més petits ja poden discriminar olors i identificar l’olor de la mare. Podem jugar a ensumar les flors del balcó, les herbes de cuinar, els plats que menjarem o bé, la colònia que utilitzem.2

´

linia- casa separadora

Estimulemos los sentidos de los bebés

El cerebro se caracteriza por la conocida «plasticidad cerebral«, la capacidad que tiene para recuperarse, adaptarse al entorno, a nuevos estímulos e imputs, sobretodo, durante la primera infancia. La que permite la regeneración neuronal y las nuevas conexiones sinápticas.

Los neuropsicólogos centran las rehabilitaciones en este término, confiando en que el cerebro superará enfermedades y será una esponja ante los nuevos conocimientos.

En esta publicación propongo actividades variadas para estimular los sentidos y otras capacidades durante los primeros meses, para ofrecer a los niños ambientes que faciliten su desarrollo, potenciando así, sus habilidades y favoreciendo el crecimiento.

Aquí os dejo una imagen de cómo se estructura el cerebro  y cuáles son las zonas encargadas de cada sentido:sentits

0-6 meses

 • Hablarle al bebé: estimular la audición de los bebés los ayuda a hablar antes. Es importante que les hablemos desde pequeños, repitiendo los sonidos de los objetos mientras estos se enseñan, así como cantarles y reír. Hacia los 4 meses buscarán el origen del sonido con la mirada para ver qué lo produce, y hacia los 6 meses empezarán a imitar con vocalizaciones los sonidos de los adultos.
 • Hacerle masajes: a través del contacto físico, los bebés, potencian el vínculo afectivo con los padres. Suavemente les haremos caricias y estaremos estimulando el tacto y se relajarán.
 • Tocar objetos: otra manera de estimular el tacto es tocando los materiales u objetos que encontremos por casa como la ropa, la tierra de las plantas, el papel, el cepillo de dientes, la flores secas, los cristales de la ventana, los neumáticos de la bici, las puntas de los lápices, la espuma de afeitar,… ¡pero vigilad no se lo lleven a la boca!
 • Juguetes de colores: de los 4 a los 6 meses los bebés empiezan a discriminar los colores y a ver nítidamente. Para estimular al vista podemos utilizar juguetes de colores vivos, se los podemos acercar y alejar. También podemos gesticular mucho con tal de que puedan apreciar los diferentes rasgos de nuestras expresiones.
 • Morder juguetes: la aparición de los dientes hacia los 4-8 meses puede generar malestar en los bebés. Podemos aprovechar para que muerdan juguetes de texturas diferentes para estimular la parte bucal y aliviar el dolor.

1

 

6-12 meses

 • Tocar alimentos: esta actividad la podéis hacer antes, pero yo la recomiendo hacia los 6-8 meses, cuando se empieza a introducir la alimentación sólida. Dad la oportunidad a los niños de que toquen los diferentes alimentos que pueden comer o comerán. Así conocerán las diferentes texturas, tendrán una idea más elaborada de cómo es cada alimento y estarán estimulando el sentido del tacto, el visual, y si se lo pueden comer, el del gusto.  Buscad alimentos de texturas y sabores muy variados como: plátano, kiwi, pimiento, harina, sal, Cola-Cao, naranjas, frutos secos, huevos, galletas… Y cuando sean más mayores, les podéis pedir que, con los ojos cerrados, identifiquen lo que tocan.
 • Identificar sonidos: cuando vayáis de camino al parque, andando por la calle o en una cafetería, podéis jugar a identificar sonidos y localizar la fuente sonora. Algunos sonidos pueden ser: la sirena de una ambulancia, una avión, la cafetera cuando hierve, un niño que chilla, un coche frenando, un pájaro piulando, un móvil que suena…de esta manera estaremos ayudando al cerebro a afinar el oído y a categorizar los sonidos. Pero no será hasta los 2 años cuando los niños sepan localizar exactamente los sonidos provenientes de todos los ángulos.
 • Jugar delante del espejo: delante del espejo iremos moviendo los brazos, haremos muecas, nos tocaremos la punta de la nariz y le pediremos al niño que lo repita. Trabajaremos la motricidad, la coordinación y la percepción que tiene de su propio cuerpo. Cuando los bebés son muy pequeños y les pedimos que se toquen la punta de la nariz, tocan la nariz que ven reflejada en el espejo porque no saben que son ellos mismos.

3

 

+1 año

 • Andar descalzos: cuando ya empiecen a dar los primeros pasos, les podemos hacer andar sobre el césped, la arena de la playa o una alfombra. Así estimularemos el tacto de la planta de los pies, mejorarán el equilibrio, la circulación y ¡conocerán lo que son las cosquillas!
 • El juego de la carretilla: para trabajar el equilibrio y la coordinación, cogeremos al niño por los pies y dejaremos que ande con las manos, cambiando la dirección del recorrido y la velocidad. También podemos atar una cuerda elástica a dos árboles y ayudar al niño a que ande por ella intentando aguantar el equilibrio.
 • Oler flores: los bebés más pequeños ya pueden discriminar olores e identificar el olor de la madre. Podemos jugar a oler las flores del balcón, las hiervas de cocinar, los platos que comeremos o bien, la colonia que usamos.

2