Reforcem la lectoescriptura

Molts haureu sentit parlar de la dislèxia, un Trastorn de l’Aprenentatge (TA) de base neurològica que afecta a un o més dels processos psicològics involucrats en la comprensió i ús del llenguatge oral i escrit.

Perquè entengueu una mica millor com funciona el cervell en el procés lecto-escriptor, heu de conèixer els següents conceptes:

  • Consciència fonològica: permet identificar i manipular els sons de les paraules i és l’habilitat fonamental per a realitzar els processos d’anàlisi i síntesi inherents en la llengua escrita.
  • Memòria verbal o fonològica: permet retenir l’ordre seqüencial del material verbal durant un curt període de temps.
  • Velocitat de processament verbal: és el temps que es necessita per processar informació verbal familiar com grafies i dígits.

En aquesta publicació em centraré en l’etapa de primària (6-11 anys) perquè és quan s’inicia el procés lecto-escriptor a les escoles, però aquestes dificultats ja es poden detectar a preescolar i perduren al llarg de la vida, manifestant-se de maneres diferents.

Per a mi, i crec que per a molts professionals de la psicologia, el que més preocupa no són només les pròpies dificultats de la dislèxia, sinó les conseqüències d’aquesta, és a dir, la falta de confiança, la baixa autoestima, l’ansietat, la frustració, els trastorns del son, les somatitzacions, etc. Per això és tan important que els pares i mestres confiïn i donin seguretat i suport a tots aquests infants.

Letras de Colores Mesa de Luz - Tutete

A la Botiga trobareu el material 51 exercicis de «Lectoescriptura» per treballar la consciència fonològica, la lectura i l’escriptura.
Així com 70 exercicis a «Toca-toca» per treballar la comprensió lectora, la memòria de treball, la velocitat de processament i l’atenció sostinguda.

Quan treballem la lectura, començarem treballant les síl·labes, a continuació les paraules, després les frases i finalment els textos i comprensió d’aquets. Podeu introduir il·lustracions per fer més divertit els exercicis i també la velocitat.

A continuació us proposo un seguit de fitxes que he creat i utilitzat per treballar les dificultats lectores i que m’han ajudat molt! Es tracta de que els infants llegeixin les síl·labes i vagin incrementant la velocitat i reduint els errors. Pels nens més petits utilitzarem lletra lligada i pels més grans, lletra d’impremta.

Descarrega les 8 fitxes fent clik aquí!

fitxa 1
fitxa 2
fitxa 3
fitxa 4
fitxa 5

Ja teniu les 5 fitxes, ja podeu començar a practicar, i no oblideu respondre la pregunta «Com ho he fet?». Recordeu que els nens tenen molta memòria visual, per això és important que, quan creem noves fitxes, no fem faltes d’ortografia.

fitxes

També us proposo una activitat per a detectar les paraules que són iguals i llegir aquelles que no tenen sentit, podeu relacionar les paraules amb alguna temàtica, jo ho he fet sobre l’estiu:

fitxa 6

Cal treballar la percepció visual, per això he creat aquest exercici on els nens hauran d’esbrinar de quina paraula es tracta i llegir-la. Quan veiem que l’infant mostra agilitat en aquesta activitat, introduirem les frases retallades.

fitxa 7

Després d’haver treballat les síl·labes, les paraules i les frases, treballarem els textos i la comprensió d’aquests. Us proposo un exemple on hi ha paraules tacades:

fitxa 8

Vull acabar la publicació amb un tros de la pel·lícula Estrellas en la tierra  (feu clik a sobre el títol). Un exemple a seguir davant les dificultats d’aprenentatge i una manera d’entendre la dislèxia.

h

linia- casa separadora

s

Reforcemos la lectoescritura

Muchos habréis oído hablar de la dislexia, un Trastorno del Aprendizaje (TA) de base neurológica que afecta a uno o más de los procesos psicológicos involucrados en la comprensión y el uso del lenguaje oral y escrito.

Para que entendáis un poco mejor cómo funciona el cerebro en el proceso lecto-escritor, tenéis que conocer los siguientes conceptos:

  • Conciencia fonológica: permite identificar y manipular los sonidos de las palabras y es la habilidad fundamental para realizar los procesos de análisis y síntesis inherentes en la lengua escrita.
  • Memoria verbal o fonológica: permite retener el orden secuencial del material verbal durante un corto período de tiempo.
  • Velocidad de procesamiento verbal: es el tiempo que se necesita para procesar  información verbal familiar como grafías y dígitos.

En esta publicación me centraré en la etapa de primaria (6-11 años) porque es cuando se inicia el proceso lecto-escritor en los colegios, pero estas dificultades ya se pueden detectar en preescolar y perduran a lo largo de la vida, manifestándose de maneras distintas.

Para mi, y creo que para muchos profesionales de la psicología, lo que más preocupa no son sólo las dificultades de la dislexia, sino las consecuencias de esta, es decir, la falta de confianza, la baja autoestima, la ansiedad, la frustración, los trastornos del sueño, las somatizaciones, etc. Por ello es muy importante que los padres y profesores confíen y den seguridad y soporte a todos estos niños.

Letras de Colores Mesa de Luz - Tutete

Cuando trabajemos la lectura, empezaremos trabajando las sílabas, a continuación las palabras, luego las frases y finalmente los textos y comprensión de estos. Podéis introducir ilustraciones para hacer más divertidos los ejercicios y también la velocidad.

A continuación os propongo un seguido de fichas que he creado y utilizado para trabajar las dificultades lectoras y que me han ayudado mucho. Se trata de que los niños lean las sílabas y vayan incrementando la velocidad y reduciendo los errores. Para los niños más pequeños utilizaremos letra ligada y para los más mayores, letra de imprenta.

Si quieres 51 ejercicios más para trabajar la conciencia fonológica, la lectura y la escritura, visita la tienda: https://aduesmans.es/botiga/lectoescriptura/

Si quieres 70 ejercicios para trabajar la comprensión lectora, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y la atención sostenida, visita la tienda: https://aduesmans.es/botiga/toca-toca/

¡Descarga las 8 fichas haciendo clik aquí!

ficha 1
ficha 2.png
ficha 3
ficha 4
ficha 5

Ya tenéis las 5 fichas, ya podéis empezar a practicar, y no olvidéis responder la pregunta ¿Cómo lo he hecho?. Recordad que los niños tienen mucha memoria visual, por ello es importante que, cuando creemos nuevas fichas, no hagamos faltas de ortografía.

fitxes

También os propongo una actividad para detectar las palabras que son iguales y leer aquellas que no tienen sentido, podéis relacionar las palabras con alguna temática, yo lo he hecho sobre el verano:

ficha 6

Es importante trabajar la percepción visual, por ello he creado este ejercicio donde los niños tendrán que adivinar de qué palabra se trata y leerla. Cuando veamos que el niño muestra agilidad en esta actividad, introduciremos las frases recortadas.

ficha 7

Después de haber trabajado las sílabas, las palabras y las frases, trabajaremos los textos y la comprensión de estos. Os propongo un ejemplo donde hay palabras manchadas:

ficha 8

Quiero acabar la publicación con un trozo de la película Estrellas en la tierra (haced clik en el título). Un ejemplo a seguir ante las dificultades de aprendizaje y una manera de entender la dislexia.

 g
 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *