Capacitat visuoespaial: jocs de construcció

La capacitat visuoespaial és l'habilitat per representar, analitzar i manipular objectes mentalment, ja sigui en dos o tres dimensions. Gràcies a aquesta capacitat tenim consciència de la nostra posició a l'espai en relació amb altres objecte. Aquesta capacitat ens permet calcular la distància entre objectes (xutar la pilota a la porteria o agafar el llapis … Continue reading Capacitat visuoespaial: jocs de construcció

Operacions matemàtiques i càlcul mental

Les taules de multiplicar, l'abecedari, les preposicions...tots sabem que ha d'anar de memòria i fa una mica de mandra estudiar-s'ho però un cop après, no s'oblida, sempre i quan s'hagi entès prèviament! En aquesta publicació us porto diferents activitats per reforçar les operacions matemàtiques (sumes, restes, multiplicacions i divisions) i el càlcul mental. Estan pensades per … Continue reading Operacions matemàtiques i càlcul mental